Boetes

BOETES VAN TOEPASSING BIJ KLBS - VOETBAL (seizoen 2015-2016)

 

DISCIPLINAIRE BOETES

Gele kaart 2,5
Schorsing 2X geel in één wedstrijd = rood 5
Schorsing 3 gele kaarten competitie 5
Schorsing 2 gele kaarten beker 5
Schorsing 6de gele kaart competitie 10
Schorsing 4de gele kaart beker 10
Schorsing 9de gele kaart competitie 15
Schorsing rode kaart 10
Oorzaak laattijdige aanvang wedstrijd 7,5
Oorzaak laattijdige aanvang wedstrijd (herhaling) X 2,3,...  
Wedstrijdblad laattijdig ingevuld/bij de scheidsrechter 5
Wedstrijdblad laattijdig ingevuld/bij de scheidsrechter (herhaling) X 2, 3,...  
Gebrek aan organisatie (beperkt) 25
Gebrek aan organisatie (ernstig) 37,5
Gebrek aan begeleiding scheidsrechter 6,25
Gebrek aan begeleiding scheidsrechter (herhaling) X 2,3....  
Wanordelijkheden (houding -onsportief gedrag-meerdere spelers verlaten het terrein) 37,5
Onsportieve houding spelers tijdens een incident 7,5
Onsportieve houding spelers tijdens een incident (herhaling) X 2,3...
Oorzaak stilleggen wedstrijd (bezinningsmoment)
Oorzaak stilleggen wedstrijd (bezinningsmoment) (herhaling X 2,3....
 7,5
Oorzaak stopzetten wedstrijd 10
Oorzaak stopzetten wedstrijd (herhaling) X 2,3,...  
Uitdagend/onsportief gedrag tov scheidsrechter na de wedstrijd 12,5
Uitdagend/onsportief gedrag tov scheidsrechter na de wedstrijd (herhaling) X 2,3....  
Uitdagend/onsportief gedrag tov een lid van het scheidsrechterscomité of een gemandateerd  
bestuurslid KLBS 12,5
Uitdagend/onsportief gedrag tov een lid van het scheidsrechterscomité of een gemandateerd     
bestuurslid KLBS (herhaling) X 2,3.....  
Opstellen niet gekwalificeerde speler 12,5
Gebruik van een niet gekwalificeerde afgevaardige/trainer/verzorger/terreincommissaris 12,5
Afwezigheid van een opgeroepene op zitting zonder voorafgaande gegronde verontschuldiging 2,5
Afwezigheid van een opgeroepene op zitting zonder voorafgaande gegronde  verontschuldiging (herhaling) X 2,3,…..  
Afwezigheid van Club op zitting zonder voorafgaande gegronde verontschuldiging 25
Afwezigheid van Club op zitting zonder voorafgaande gegronde verontschuldiging (herhaling) X 2,3,….  
Spelen vriendschappelijke wedstrijd op dag uitgestelde wedstrijd te spelen 25
Berisping (bestuurslid, trainer, afgevaardigde, verzorger…) 6,25
Blaam (bestuurslid, trainer, afgevaardigde, verzorger….) 12,5
Blaam (bestuurslid, trainer, afgevaardigde, verzorger….) (herhaling) X 2,3…..  
Verbod toegang tot neutrale zone (afgevaardigde, trainer, verzorger……) 12,5
Verbod toegang tot neutrale zone (afgevaardigde, trainer, verzorger…) (herhaling) X 2,3…  
Tijdig Forfait (voor Do 19u00) 10 + 50
Laattijdig Forfait 10 + 75 + scheidskosten
Forfait één van de 3 laatste wedstrijden van de competitie 25 + 75 + scheidskosten

Niet nakomen van verplichte modaliteiten bij de finale van de beker

 
A1 of A11 100,00 per modaliteit
A2, 3, 5, 9 of 12 50,00 per modaliteit
A4, 6, 7, 8 of 10    25,00 per modaliteit

Niet nakomen van aangekondigde facultatieve modaliteit bij de finale van de beker

 
B13 t.e.m. 17 25,00 per modaliteit

 

ADMINISTRATIEVE BOETES

 

Geen rugnummer(s) per speler 2,5
Geen rugnummer(s) per speler (herhaling) X 2,3……….  
Geen rugnummer volledige ploeg 12,5
Geen rugnummer volledige ploeg (herhaling) X 2,3,…..  
Laattijdige uitslag 2,5
Laattijdige uitslag (herhaling) X 2,3…..  
Geen uitslag voor zondag 12u00 5
Geen uitslag voor zondag 12u00 (herhaling) X 2,3,.....  
Laattijdig wedstrijdblad (na Di 24u00) 2,5
Laattijdig wedstrijdblad (na Di 24u00) (herhaling X 2,3…..  
Laattijdig wedstrijdblad (W+1) 7,5
Laattijdig wedstrijdblad (W+1)(herhaling X 2,3,….  
Laattijdig wedtrijdblad (W+2) 12,5
Laattijdig wedstrijdblad (W+2)(herhaing X 2,3…  
Laattijdige betaling rekening/factuur (na de uiterste datum vermeld op de rekening/factuur) 12,5
Laattijdige betaling rekening/factuur (na de uiterste datum vermeld bij herinnering in Week-End) 25
Laattijdige betaling rekening/factuur VLB (na de uiterste datum vermeld op de rekening/factuur) 12,5
Laattijdige betaling rekening/factuur VLB (na de uiterste datum vermeld op de herinnering) 25

 

ADMINISTRATIEVE BOETES - FOUTEN OP HET SCHEIDSRECHTERSBLAD

 

Geen rugnummer(s) per speler 2,5
Geen rugnummer(s) per speler (herhaling) X 2,3……….  
Geen rugnummer volledige ploeg 12,5
Geen rugnummer volledige ploeg (herhaling) X 2,3,…..  
Fout in de naam 2,5
Fout in de naam (herhaling) X 2,3,….  
Fout in voornaam 2,5
Fout in voornaam (herhaling) X 2,3,…  
Fout in de geboortedatum 2,5
Fout in de geboortedatum (herhaling) X 2,3,…  
Geen geboortedatum 2,5
Geen geboortedatum (herhaling) X 2,3…  
Geen/foutief bloknummer 2,5
Geen/foutief bloknummer (herhaling) X 2,3,…  
Geen/foutief stamboeknummer 2,5
Geen/foutief stamboeknummer (herhaling) X 2,3…  
Geen/onvolledige hoofding 2,5
Geen//onvolledige hoofding (herhaling) X 2,3,...  
Geen datum/uur 2,5
Geen datum/uur (herhaling) X 2,3,…  
Verkeerde datum/uur 2,5
Verkeerde datum/uur (herhaling) X 2,3….  
Geen terreinbenaming 2,5
Geen terreinbenaming (herhaling) X 2,3,….  
Geen reeks vermelding 2,5
Geen reeks vermelding (herhaling) X 2,3…  
Geen afdeling 2,5
Geen afdeling (herhaling) X 2,3,…  
Geen vermelding kapitein of rugnummer kapitein 2,5
Geen vermelding kapitein of rugnummer kapitein (herhaling) X 2,3,….  
Omwisseling naam en voornaam 2,5
Omwisseling naam en voornaam (herhaling) X 2,3...  
Omwisseling thuisploeg en bezoekers 2,5
Omwisseling thuisploeg en bezoekers (herhaling) X 2,3….  
Wedstijdblad niet ingevuld in drukletters 2,5
Wedstrijdblad niet ingevuld in drukletters (herhaling) X 2,3…..  
Onvolledig wedstrijdblad 2,5
Onvolledig wedstrijdblad (herhaling) X 2,3,…  
Geen afgevaardigde bezoekers en wedstrijdblad niet afgetekend door de kapitein 2,5
Geen afgevaardigde bezoekers en wedstrijdblad niet afgetekend door de kapitein (herhaling) X 2,3....
Niet verzekerd lid (speler/bestuurlid) op het wedstrijdblad
Niet verzekerd lid (speler/bestuurslid) op het wedstrijdblad (herhaling) X 2,3.......                                                                                   
 10

 

REGLEMENT (STRAFPUNTEN) BEKER VAN DE SPORTIVITEIT (seizoen 2015 - 2016)

 

Art.1 Rood: 3 + 1 per week schorsing
Art.2 Geel: 1
Art.3 2 X Geel: 2 + 1 = 3
Art.4 Langdurige uitsluiting (van datum tot datum): 15
Art.5 Opstellen niet gekwalificeerde speler/afgevaardigde/trainer of zonder identiteitskaart: 5
Art.6 Wanordelijkheden: 10
Art.7 Forfait: uitsluiting
Art.8 Gebrek aan medewerking: 10
Art.9 Blaam: 3
Art.10 Berisping: 2
Art.11 Onsportieve houding spelers/supporters tov scheidsrechter: 10
Art.12 Onsportieve houding afgevaardigde/trainer….: 5
Art.13 Oorzaak stopzetten wedstrijd: 15
Art.14 Niet aanwezig bij oproeping zonder voorafgaande gerechtvaardigde verontschuldiging: 3
Art.15 Niet aanwezig als gelegenheidsbestuurslid KLBS: 5

Het aantal strafpunten wordt gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden