02/07/2019

WEEK-END 19/2018-2019

Het bestuur KLBS wenst jullie een fijn verlof.

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 24/06/2019 om 19u00
Plaats: Cafetaria Sporting Calcio, Steenbeukstraat 20, 3600 Genk

I. Comité Minnelijke Schikkingen: geen zitting

II. Sport en Disciplinair Comité: geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig:
Voorzitter: Valère Mantels
Regio Genk +: Roberto Cavatorti
Regio N-W: Fernand Oeyen
Regio Z: Marc Martens en Marc Smets 
Secretaris Benny Croes
Schatbewaarster: Heidi Croes
Willy Poosen (SC)
Verontschuldigd: Dominique Peeters (Regio Z)

1. Verslag vorig zitting dd. 22/05/2019: goedgekeurd.

2. Briefwisseling: geen

3. BEHANDELDE PUNTEN
Verslag vorige vergadering 
Briefwisseling 
Verslag vergadering KLVH dd 03/06/2019
Rekeningen (inschrijvingsgeld seizoen 2019/20, 3de rekening seizoen 2018/19)
Algemene vergadering van 24/06/2019 – voorbereiding 
Lottrekking eerste ronde Beker KLBS 2019/20 – 31 Aug 2019
Seizoen overbruggende activiteit bestuur KLBS 
Regio nieuws

4 . Seizoen 2019/2020
27 clubs met in het totaal 29 ploegen zijn ingeschreven voor het seizoen 2019/2020.
Eerste wedstrijd van het seizoen 2019/2020 (beker) 31/08/2019.

6. Beker
De bekerwedstrijden 2019/2020 worden gespeeld vanaf de eerste ronde door alle ploegen en volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling.
Gaan door naar de naar de 1/8ste finales: de 14 winnaars (bij gelijke stand na 2 X 40 min – strafschoppen) de beste verliezer en de vrij gelote ploeg

Beste verliezer
Beste doelpuntensaldo, bij gelijkheid geschoorde doelpunten, is de stand nog gelijk en werden er strafschoppen genomen, strafschoppensaldo, nog gelijk aantal gescoorde strafschoppen, is er nog gelijkheid dan bepaalt het lot.

Bekerwedstrijden 1ste ronde (31/08/2019 om 15u00) – Lottrekking
FC Global Impact– FC Hutte Houthalen
Century Hasselt – Huwa-San Bilzen
Binnenste Buitenland – El Toro
FC Beukenhof – UD Barcelona
Pool Keroma A – FC Vini’s
Tuinwijk VV – Cosmos Spouwen
FC Klotbroek - Aviaclub
Weerstand Zonhoven - K FC Vlam Eisden
FC Berg - RP Products
Sting Waterschei - FC Total Energy
Sporting Caetsbeek - OH Bergmans.
VK Wieze Boys B – FC Tamara
SV De Conde - Pool Keroma B
Mees 80 - Stokrooie United

Vrij: VK Wieze Boys A

7. Competitie – kalender
De verschijning van de kalender van de competitiewedstrijden is in belangrijke mate afhankelijk van het verschijnen van de kalender van de provinciale reserven en jeugd.
Streefdoel: zo snel mogelijk in de eerste helft van juli 2019.

8. Electronische aansluitingskaart
Voor de aansluiting van spelers zal er bij voorkeur gebruik gemaakt worden van de electronische aansluitingskaart (pro-format zie website).
De groene aansluitingskaarten kunnen nog voort gebruikt worden tot uitputting van het huidige stockje. Er worden geen groene kaarten meer bijgedrukt.

9. Verzekering
De door KLBS bij ARENA afgesloten globale verzekering voor KLBS en zijn clubs bij ARENA, is verplicht voor de clubs behalve voor deze waarvoor de werkgever een globale verzekering heeft afgesloten die minstens gelijkwaardig is aan de door KLBS afgesloten verzekering.
Een schriftelijk bewijs van deze verzekering dient geleverd te worden aan de secretaris KLBS.
Gezien voorgaande zullen de clubs tegen uiterlijk 31/07/2019 aan de secretaris KLBS voor al hun spelers en bestuursleden de gegevens en de gekozen verzekeringsformule voor elk van hun overmaken met het desbetreffende formulier.
Het digitaal verzekeringsformulier staat op de website KLBS.
Alle bestuursleden en de op de wedstijdbladen vermelde spelers dienen verzekerd te worden.
De spelers zullen minimaal verzekerd worden volgens Basis Polis 1 (BP 1)  
De kosten voor de spelers en bestuursleden aangesloten op 31/07/2019 worden verrekend op de 1ste factuur/rekening van het seizoen 2019/2020.
Voor spelers en bestuursleden, die aangesloten worden na 31/07/2019 dient samen met het aansluitingsformulier/de aansluitingskaart het digitaal verzekeringsformulier overgemaakt te worden aan de secretaris KLBS. De desbetreffende kosten voor deze aansluitingen worden in rekening gebracht op de 2de of 3de factuur/rekening van het seizoen 2019/2020 in functie van de aansluitingsdatum.
Het bij een ongeval in te vullen en aan de secretaris KLBS over te maken ongevallenformulier staat op de website KLBS.

10. Lidgelden
Het lidgeld KLBS wordt behouden op € 1,25/persoon en geïnd, via de 1ste en 3de rekening van het seizoen.

11. Laattijdige ontvangst inschrijving seizoen 2019-2020
Van de volgende clubs werd het inschrijvingsformulier voor het seizoen 2019-2020 niet tijdig ontvangen.
De uiterste datum ontvangst inschrijving was 01/06/2019.

Cosmos Spouwen
Mees 80
Sporting Caetsbeek

Deze clubs krijgen de voorziene extra boete van € 12,50.

12. Laattijdige betaling inschrijvingsgeld seizoen 2019-2020
Van de volgende clubs werd de betaling van het inschrijvingsgeld voor het seizoen 2019-2020 niet ontvangen voor de uiterste datum ontvangst betaling (01/06/2019)

Cosmos Spouwen
Sporting Caetsbeek
Weerstand Zonhoven

Deze clubs krijgen de voorziene extra boete van € 12,50.

13. Laattijdige betaling 3de rekening seizoen 2018-2019
Van de volgende club werd de betaling van de 3de rekening van het seizoen 2018/2019 niet tijdig ontvangen (uiterste datum ontvangst betaling was 15/06/2019)

FC Klotbroek
 
Deze club krijgt de voorziene extra boete van € 12,50. Boete die zal verdubbeld worden bij niet ontvangst van de betaling op uiterlijk 06/07/2018

14. Afwezigheden Algemene Statutaire Vergadering 24/06/2019

Cosmos Spouwen

Deze club krijgt de voorziene boete van € 12,50

IV.Administratief

1. Regio nieuws

Regio Genk + : geen nieuws

Regio N-W     : OEYEN Fernand deelde op deze zitting van de Provinciale Commissie mee dat hij zich niet 
                       verbonden voelt met de Regio N-W en zich niet beschouwt als afgevaardigde /
                       vertegenwoordiger van de Regio N-W in het bestuur KLBS.
                       Derhalve heeft de Regio N-W theoretisch dan wel een afgevaardigde / vertegenwoordiger
                       in het bestuur KLBS (OEYEN Fernand als lid van SV De Conde – al heeft hij met deze club
                        nauwelijks nog contact), maar is ze in wezen niet vertegenwoordigd.
Regio Z         : Pool Keroma organiseert zijn jaarlijkse happening op 10/08/2019.
                      Meer inlichtingen en inschrijving bij hun voorzitter CORTINOVIS Mario.

2. Kostenbedoening
Cosmos Spouwen: (III, 11) € 12,50 + (III, 12) € 12,50 + (IV, 1) € 12,50: totaal € 37,50
FC Global Impact: €-37,50 – winnaar beker van de sportiviteit 2018-2019
FC Klotbroek: (III, 13) € 12,50
Mees 80: (III, 11) € 12,50
Sporting Caetsbeek: (III, 11) € 12,50 + (III, 12) € 25,00
Weerstand Zonhoven: (III, 14) € 12,50
 

4.Mededelingen
a. Overgangen van spelers van één club naar een andere zijn mogelijk tot en met 15/08/2019 op voorwaarde dat het schriftelijk akkoord van de secretaris g.c. van de vorige club van de speler gevoegd is bij de nieuwe aansluitingskaart/aansluitingsformulier (Int. Regl. Art.27)
b. Het secretariaat is gesloten van 27/07/2019 tem 11/08/2019
    De brievenbus wordt wel dagelijks gelicht en de post gedagtekend.
    Mails zullen slechts sporadisch gelezen worden.
    Telefoons worden niet beantwoord.
 

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 25/08/2019